Om Busspoolen

Välkommen till Busspoolen.nu, det lokala bussbolaget i länet! Sedan 1990 har vi skapat förutsättningar för att få till rätt pris, hög kvalitet och bra service för dig som kund. Med trippel A-status sedan 2001, högsta kreditvärdighet enligt UC och även med i SafeTrade-registret endast för dokumenterat seriösa entreprenörer och leverantörer till offentliga sektorn.

Affärsidé

Busspoolen.nu ska genom samordningsaktiviteter mellan entreprenörerna som

• gemensam profilering
• utvecklade samarbetsformer
• gemensamma inköp
• kontinuerlig kvalitets- och kompetensutveckling m.m

erbjuda kunderna en säker och miljövänlig kollektivtrafik till rätt priser, hög kvalitet och en kundanpassad service.

Vår uppgift

Busspoolens uppgift är att:

• lämna offerter och anbud på kollektivtrafik och närliggande verksamhet,
• samordna bussföretagens inköp genom ramavtal med olika leverantörer och samarbetspartners,
• vårda och utveckla det interna och externa nätverket,
• sköta kundvård och marknadsföra entreprenörernas olika tjänster,
• erbjuda interna konsulttjänster,
• sköta informationen och kommunikationen mellan kunderna och Busspoolens entreprenörer,
• skapa ett starkt varumärke på relevanta marknader.

Resultatet av detta arbete skapar förutsättningar för att till rätt pris, hög kvalitet och bra service kunna erbjuda kunderna en säker och miljövänlig kollektivtrafik.

Affärsområden

Vi delar in vår verksamhet i olika affärsområden:

Linjetrafik och Skolskjutsar inkluderar trafik vi kör på uppdrag av landstinget, länets kommuner och trafikhuvudmannen – Länstrafiken i Västerbotten.

Övrig trafik består av beställningstrafik för grupper och paketresor arrangerade av Busspoolens trafikföretag.

Terminaler omfattar driftansvaret för några av länets bussterminaler.

Våra kunder

Våra kunder utgörs av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten/Länstrafiken, Västerbottens läns landsting och kommunerna i länet.

Till våra kunder kan vi även räkna researrangörer, resebyråer, föreningar, företag och andra som behöver våra tjänster.

Busspoolen.nu kombinerar stordriftens fördelar med småskalighetens kvalitet och personliga engagemang i hela kedjan, från företagsledning ut till den enskilde bussresenären.

I vår vardag kan vi genom olika kontakter med våra kunder konstatera att de flesta är mycket nöjda. I många fall överträffar vi förväntningarna – något som vi satt som mål att göra. För nöjda kunder är återkommande kunder vilket är en förutsättning för vår överlevnad och utveckling

Fordonspark

Busspoolen.nu förfogar over totalt cirka 150 bussar varav ett 30-tal är mindre bussar med plats för upp till 19 passagerare. I linjetrafiken och skolskjutsarna används 140 bussar stationerade på 30 orter i länet.

Varje år byts 10-15 bussar ut mot nya utrustade med den allra senaste tekniken inom bland annat miljöområdet. Det som nu kommer är 3-punktsbälten, trådlöst internet och automatiskt hållplatsutrop.

Bra busstrafik för dig sedan 1990

Busspoolen Västerbotten AB bildades i oktober 1990. Vi ville starta ett gemensamt utvecklingsbolag för mindre privata bussbolag för att på så sätt bättre kunna möta konkurrensen från de stora företagen och bevara mångfalden av mindre lokalt förankrade bussföretag i länet.

Ekonomi

Busspoolen.nu och trafikföretagen omsätter tillsammans ca 200 Mkr.

Bolagets årsomsättning uppgick 2013 till 106,7 mkr och utgörs till största delen av intäkter från linje- och skolskjutstrafiken.

Antal sysselsatta

Företagsgrupperingen Busspoolen.nu sysselsätter 250 personer stationerade på 35 olika orter i länet.

Tillsammans med kompetens och erfarenhet ska lojalitet, flexibilitet, engagemang, servicekänsla och förmågan att alltid se möjligheter vara nyckelord för medarbetarna inom Busspoolen.nu oavsett vilken funktion man har i företaget.

Kvalitet - Miljö - Säkerhet

Vi utför klimatsmarta bussresor

Aktuella resor

Åk buss – upplev mer längs vägen

Om Busspoolen.nu

Västerbottensföretag med lokalkännedom

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i formuläret så är du ett steg närmare din resa.

Offertförfrågan

Offertförfrågan